Voorwaarden

Studio 1108 – Blankenberge

Afspraken:

U huurt rechtstreeks van de eigenaar.

Er mogen maximaal 5 personen in de studio verblijven. Jongerengroepen zijn niet toegelaten en er moet minstens 1 volwassen persoon (+ 21 jaar) aanwezig zijn tijdens de volledige verhuurperiode.

Bij reservatie zal het aantal volwassenen en kinderen vermeld worden. Elke latere wijziging moet vooraf worden gemeld. De huurder is gehouden de studio te gebruiken als een goede ‘huisvader’.

In de studio mag niet gerookt worden, omwille van de brandveiligheid, uit respect voor andere huurders en het materiaal.

De studio mag onder geen beding onderverhuurd worden.

Het materiaal van de studio dient met respect behandeld te worden en mag niet gebruikt worden buiten de studio. De huurder dient eventuele aangerichte schade onmiddellijk te melden aan de eigenaar.

De huurder dient zich te houden aan de inwendige orde van de studio en het gehele gebouw.

De eigenaar heeft het recht in geval van niet naleven van bovenstaande regels, de huurders uit de studio te weren en de waarborg volledig in te houden.

Waarborg en huur:

Bij reservatie dient binnen de week een waarborg van 150 euro overgeschreven te worden op rekeningnr. BE12 7340 5094 3092.  De reservatie van een huurperiode is pas definitief na betaling van deze waarborg. Wanneer de waarborg niet tijdig ontvangen wordt, zal de gevraagde huurperiode terug beschikbaar worden geplaatst voor verdere verhuur.

Het huurbedrag dient ten laatste 1 maand voor het begin van de huurperiode betaald te zijn.

Bij last-minute verhuring zal de betaling gebeuren volgens afspraak met de eigenaar.

Het bedrag van de waarborg zal ten laatste 1 week na het verstrijken van de huurperiode terugbetaald worden aan de huurder, dit na eventuele aftrek van kosten voor schade. De huurder dient eventuele aangerichte schade onmiddellijk te melden aan de eigenaar.

Annulatie:

Indien de huurder geen gebruik maakt van de studio tijdens de verhuurperiode of de studio verlaat voor het einde van de verhuurperiode zal er geen restitutie plaats vinden.

Indien de huurder zijn contract opzegt, zal de eigenaar het recht hebben om de studio verder te verhuren en de voorziene waarborg in te houden.

De huurder kan op eigen initiatief een annulatieverzekering afsluiten bij zijn makelaar.